Tamo dienynas

Tamo new

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena;

Tel. 838965192; Faks. 838965195

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

OLWEUS programos apibūdinimas

Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) tikslai:

  1. Sumažinti patyčias mokinių tarpe;
  2. Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
  3. Siekti geresnių santykių mokykloje.

OPPP yra taikoma mokyklos, klasės ir individualiu lygmenimis, joje siekiama įtraukti tėvus ir bendruomenę, sulaukti iš jų paramos. Už programos pristatymą ir įgyvendinimą pirmiausia yra atsakingi mokyklos administracija, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai. Siekiama, kad jie imtųsi priemonių mokinių tarpusavio santykiams gerinti, kurti saugesnę atmosferą mokykloje.

Į programą mokykla įsitraukė 2009 metais. Šiuo metu vykdomos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos veiklos, laikomasi Olweus programos standarto reikalavimų. Vykdomas pedagogų budėjimas pertraukų metu mokyklos erdvėse ir teritorijoje. Kartą per mokslo metus organizuojama mokinių apklausa naudojant Olweus klausimyną. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, peržiūrimas ir atnaujinamas programos įgyvendinimo Kokybės planas. Nuosekliai taikomos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės, organizuojamos Olweus klasių valandėlės.

Mokykloje yra patvirtinta ir veikianti drausminimo ir skatinimo sistema, kurioje numatytos priemonės ir žingsniai, kaip elgtis įvykus smurto ir patyčių atvejui klasėje, mokykloje. Visi mokytojai ir techninis personalas turėjo mokymus, kaip atpažinti, reaguoti ir įsikišti į patyčių situaciją arba kokių priemonių imtis, jei tik įtaria, kad gali būti patyčių atvejis. Su vaikais, patyrusiais smurtą ar patyčias, bei vaikais, kurie smurtauja prieš kitus ar prisideda prie patyčių, vyksta individualūs pokalbiai, apie įvykį informuojami mokinių tėvai. Po savaitės susitinkama aptarti vaikų elgesio pokyčių. Reguliariai vyksta darbuotojų Mokymosi ir Supervizijų grupių (MSG) susirinkimai. Dalyvaujama mokinių socialinius įgūdžius stiprinančiuose projektuose, programose. Kasmet organizuojami respublikinės akcijos „Savaitė be patyčių“ renginiai.

Po išorinio Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vertinimo mokykla buvo sertifikuota ir jai suteiktas Olweus mokyklos vardas.

MSG grupės

 

Vadovai:

Edita Glasinskienė

Irena Kerienė

Nariai:

Lilija Makarova

Lijana Meidienė

Aldona Damidavičienė

Vaida Vaitiekėnienė

Zita Mociūnienė

Birutė Šimkūnienė

Inga Šulcienė

Roma Diktaraitė

Aldona Nesevičienė

Inga Gučiuvienė

Vadovai:

Jolita Zaukevičiūtė

Valentinas Eismantas

Nariai:

Petras Aldusevičius

Aušra Valaitienė

Audronė Račkauskienė

Regina Ubanienė

Dalia Šaltenytė

Lina Mikulėnienė

Vida Eidžiulienė

Daiva Jasaitienė

Laima Girniuvienė

Nijolė Morkūnienė

Vadovai:

Audinga Zita Kvaselytė

Loreta Lekavičienė

Nariai:

Lina Aldusevičienė

Vidmantas Račkauskas

Nijolė Liašenkienė

Lilijana Paškauskienė

Rolanda Baskutienė

Laimutė Žvirblienė

Živilė Stonkuvienė

Elvina Rinkevičiūtė

Renata Jonelienė

Auksė Vilutienė

Vadovai:

Skaidrė Kučinskienė

Sabina Eidukynaitė

Nariai:

Angelė Bareikienė

Lina Raudonytė

Ina Karalienė

Robertas Antanavičius

Jolanta Banienė

Rasa Legenienė

Danguolė Kairienė

Rolandas Glasinskas

Nijolė Jasiulionienė

Vita Šinkūnienė

Asta Kazlauskienė

Vadovai:

Vida Pelėdienė

Daiva Malinauskienė

Nariai:

Arvydas Šilinskas

Stefanija Miškinytė

Daiva Trinkūnienė

Kristina Indrašienė

Audronė Augustinienė

Mindaugas Laučius

Daiva Zarankaitė

Rima Malaiškienė

Roma Rutkauskienė

Diana Kubiliūnienė

 

 

Jei Jums kilo kokių nors klausimų, susijusių su šia programa, prašome kreiptis į Jūsų klasės vadovą, direktorių Arvydą Šilinską, OPPP koordinatorę Sabiną Eidukynaitę.

Visi pastebėti smurto, patyčių ar kito mokinių netinkamo elgesio atvejai registruojami adresu kasnutiko1@gmail.com.

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1100 - 1145
5.  1210 - 1255
6.  1305 - 1350
7.  1400 - 1445

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

 P linija

tevu linija internetas

logo z 250x201

OP

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas