Projektas „Keturios gamtos stichijos“

Stichijos

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena

Tel. 838965192

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

 

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros kompetencijų sritys:

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas
- Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
- Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.

Karjeros galimybių pažinimas
- Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją;
- Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;
- Pažinti kintantį darbo pasaulį.

Karjeros planavimas
- Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;
- Priimti karjeros sprendimus;
- Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

Karjeros įgyvendinimas
- Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
- Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką;
- Tikslingai ieškoti darbo.

Pagrindiniai dokumentai:

- Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314); 

- Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72).

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė

Siekiant kokybiškai organizuoti ir užtikrinti karjeros paslaugų sistemos diegimą progimnazijoje, sudaryta karjeros paslaugų koordinacinė grupė.

Grupės nariai:

Irena Kerienė, direktoriaus pav. ugdymui;

Lina Raudonytė, socialinė pedagogė;

Skaidrė Kučinskienė, psichologė;

Gretė Šukienė, klasės vadovė, mokinių savivaldos kuratorė.

Naudingos nuorodos:

Ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.mukis.lt/

Profesijų pasaulis:

http://www.kamtoreikia.lt/

http://www.euroguidance.lt/

http://www.zinauviska.lt/

https://busiu.eu/

Licencijuoti testai

http://www.psichologai.lt

Švietimo ir mokslo institucijos

http://www.aikos.smm.lt/

http://www.lamabpo.lt/

http://www.studijos.lt/

http://www.stojimai.lt/

http://www.kurstudijuoti.lt/

http://www.moksleiviai.lt/

Projektas „Kokybės krepšelis“

KK logo

AukPro 40-metis

40

Progimnazijos „Žiburio“ skyrius

ziburys

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Nuorodos

NSA

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

es emblema

 

teisine pagalba

  

nordplus

emokykla logo

 

P linija

tevu linija

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas