Projektas „Keturios gamtos stichijos“

Stichijos

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena

Tel. 838965192

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

„KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

 

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė Utenos Aukštakalnio progimnazijoje: 2022 – 2023 m.

 

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas >>>, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496.

 

Projekto mokyklų sąrašas >>>, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 II-jam projekto etapui.

 

Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokyklos veiklos tobulinimo planas >>>

  

 
 
„Kokybės krepšelio“ projekto sklaida:
 

Pradinukų svajonių mokykla

 

Šiandien ne tik prisimenam mokyklą, kokia ji buvo prieš 10, 20, 30 ar 40 metų, bet ir svajojam, kokia ji bus ateityje. Savo svajonių mokyklas „Žiburio“ skyriaus pradinukai sukūrė iš lego kaladėlių, įsigytų iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų. Vaikai dirbo po vieną ir grupėse, vieni daug dėmesio skyrė architektūriniams sprendimams ir spalvoms, kiti kūrė naujas mokymosi erdves, o kai kam svarbiausi buvo mokyklų „gyventojai“. Ką gali žinoti, galbūt vaikų „Svajonių mokyklos“ visai netrukus taps realybe.

 

Svajonių mokyklas galite pamatyti čia.

 

1
2
1
2
1/2 
start stop bwd fwd


Informacinis metodinis renginys mokykloms

 

2022 m. spalio 26 d. vyko NŠA organizuotas nuotolinis metodinis „Kokybės krepšelio“ projekte dalyvaujančių mokyklų patirties pasidalijimo renginys. Aukštakalnio progimnazijos direktorė Jolita Kaziliūnė pristatė progimnazijos projekto įgyvendinimą pagalbos mokiniui aspektu.

 

Pristatymo medžiaga


 

Utenos Aukštakalnio progimnazija tęsia „Kokybės krepšelio“ veiklas

 

Mūsų progimnazija nuo š. m. vasario mėnesio dalyvauja „Kokybės krepšelio“ projekte. Mokykla išsikėlė tikslą: Pasiekimų gerinimas ir ugdymo proceso tobulinimas, atsižvelgiant į mokinių skirtybes ir poreikius.

1 uždavinys. Stiprinti mokinių pažinimą, kuriant mokytojų bendradarbiavimo kultūrą.

2 uždavinys. Teikti mokiniams savalaikę ir įvairiapusę pagalbą, plečiant mokymosi aplinkų ir būdų įvairovę.

Didžioji dalis veiklų planuotos 2022-2023 m. m., o 2022 m. vasario-birželio mėnesiais vykdyti pirkimai ir pasiruošimas pagrindiniam šių mokslo metų veiklų įgyvendinimui. Dalis veiklų, vykusių jau pirmąjį projekto pusmetį (daugiausiai pradinio ugdymo skyriuje), buvo sėkmingos ir leido tinkamai susiplanuoti kitų mokslo metų veiklas.

Kas konkrečiai bus įgyvendinta projekto metu? Didėja pagalbos, teikiamos mokiniams, apimtys ir įvairovė, praplėsta neformaliojo švietimo pasiūla, popamokinė veikla pradinukams. Atnaujintos fizinės aplinkos (mokyklos baldai), įrenginėjamas poilsio kambarys mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, praturtinti pagalbos mokiniui specialistų ir gamtos mokslų kabinetai, sukurta elektroninė informavimo sistema mokyklos fojė (progimnazijoje). Pavasarį numatytos projektinės veiklos lauke, tam įsigyti mobilūs baldai vidiniam mokyklos kiemui.

Tikimės, kad tiek mokiniai, tiek tėvai įvertins mokyklos indėlį, siekiant efektyvesnio ugdymo proceso, kartu pasidžiaugs besikeičiančia mokykla.

Filmukas apie jogos užsiėmimus „Žiburio“ pradinio ugdymo skyriuje.

 

Progimnazijos direktorė Jolita Kaziliūnė

 

1
2
3
4
1/4 
start stop bwd fwd


 

Naujos priemonės ir džiugina ir padeda

 

Geresniems mokinių pasiekimams nemažą reikšmę gali turėti tikslinga ir savalaikė pagalba vaikams. 2022 m. „Žiburio“ skyriuje pirmajame pusmetyje pradėto įgyvendinti „Kokybės krepšelio“ projekto lėšomis įsigyta priemonių, kurių dėka visos pedagogės gali teikti didesnę ir tikslingesnę pagalbą mokiniams, kai jiems to reikia. Taikant UMD, mokymosi barjerų šalinimui, puikiai pasitarnauja skaitymo liniuotės, dokumentų skaitymo kameros.

Ludo Turris kaladėlės I-IV klasėse pritaikomos matematikos pamokose, padedant geriau suvokti ir spręsti užduotis. Jos taip pat kūrybiškai taikomos ir kt. dalykų pamokose. Balansinės kėdutės padeda judriems mokiniams geriau išlaikyti dėmesį, patogios pasirenkant ar keičiant darbo vietą. Grindų kėdės suteikia galimybę pritaikyti norimą erdvę mokymuisi.

Vaikai labai džiaugiasi pagalbos mokiniui specialisčių naudojamais konstruktoriais, žaidimais smulkiosios motorikos gerinimui, kūrybiškumo sužadinimui, atsipalaidavimui, įsitraukimui į mokomąsias veiklas.

Profesionalios pagalbos čia ir dabar II-III kl. mokinukai sulaukia iš mokytojų konsultantų, kurie talkina klasės mokytojai 3 kartus per savaitę, sutartose pamokose.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd


 

Džiaugiamės naujomis priemonėmis

 

Aukštakalnio progimnazijos projektas „Kokybės krepšelis“ neaplenkė ir keramikos būrelio. Dabar turime naują spintą priemonėms susidėti ir naujų glazūrų. Spalvų įvairovė padeda mokiniams išpildyti savo sumanymus.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
1/8 
start stop bwd fwd


 

Mokymai mokytojams pagal „Kokybės krepšelio“ projektus

 

2022 m. gegužės 4 d. visiems mokyklos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams vyko mokymai „Mokinio poreikių atpažinimas ir jo stiprybių įgalinimas“. Mokymus vedė neuromokslininkė dr. Laura Vencė. Pirmiausia lektorė pristatė teorinius aspektus, o po to pateikė praktines užduotis, kaip atpažinti mokinio poreikius. Tai pirmieji mokymai, antroji dalis vyks gegužės 25 dieną. Šie mokymai vyksta pagal mokyklos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planą.

 

1
2
1
2
1/2 
start stop bwd fwd


 

 Mokytojai mokosi

 

2022 m. per pavasario mokinių atostogas mūsų mokytojai dirbo, mokėsi, ruošėsi naujoms pamokoms. „Žiburio“ pradinio ugdymo skyriaus mokytojos priėmė kolegas iš Šilutės ir Prienų, su kuriais pasidalino skaitymo gebėjimų ugdymo ypatumais. Be to, pradinio ugdymo mokytojos ir pačios dalyvavo mokymuose, kaip pamokose kūrybiškai išnaudoti interaktyvių kubų „Imo learn“ galimybes. Progimnazijos mokytojai mokėsi dirbti su interaktyviais ekranais, kurie taip pat skirti įdomesniam informacijos pateikimui. Kubai ir interaktyvūs ekranai įsigyti iš „Kokybės krepšelio“ lėšų. Tikimės, kad naujos ugdymo patirtys padės mokiniams aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą.

 

1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd


 

„Kokybės krepšelio“ projektas startavo „Žiburio“ skyriuje

Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriuje jau įsibėgėja projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos. „Tyliuoju skaitymu“, „Dailės terapijos“ ir „Jogos“ užsiėmimais papildytas neformalusis švietimas, veikia pamokų ruošos klubas „Popamokinis“. Šiuos užsiėmimus lanko apie 60 žiburiečių. Mokinių pasiekimų gerinimui numatytos konsultacijos, jas mokytojos teikia mokantis lietuvių k, anglų k. ir matematikos. Antrokų ir trečiokų pamokose klasių mokytojoms kelis kartus per savaitę talkina mokytojos konsultantės. Taip mokiniams sudaromos galimybės geriau išmokti mokomąją medžiagą, kadangi mokytojos gali lanksčiau organizuoti ugdymo procesą, labiau prisitaikyti prie individualių vaiko poreikių.

Matematikos mokymuisi visiems I-IV kl. mokiniams nupirktos licencijos darbui sulietuvintoje suomių matematikos mokymo platformoje „Eduten Playground“. Ją sukūrė Suomijos Turku universiteto mokymo analitikos centras. Tai matematikos pratimų ir uždavinių platforma, kuri padeda mokytis žaidžiant. Šios sistemos turinys yra suderintas su Lietuvos matematikos ugdymo programomis. Taip mokantis vaikai labiau motyvuojami, taupomas mokytojų laikas vertinant ir rengiant užduotis. Platformoje sudaryta galimybė lengvai stebėti kiekvieno vaiko mokymąsi, nes joje naudojama automatizuota mokinių išmokimo tendencijų analizė; išspręstų užduočių analizė klasės, mokinio ar pamokos lygmenyje, yra dirbtinio intelekto palaikoma galimybė užduočių diferencijavimui.

Projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis mokyklos bibliotekėlė papildyta naujomis vaikiškos literatūros knygomis, tad mažieji skaitytojai skuba su jomis susipažinti, skaito jas ir savarankiškai ir grupėse, „Tyliojo skaitymo“ užsiėmimų metu. Vaikai džiaugiasi, kad pradėjus lankyti naujus būrelius atsirado ir naujų draugų, lengviau išsprendžiamos mokymosi problemos, o užsiimdami joga ar daile, jie atsipalaiduoja, pailsi ir nusiramina.

Mokyklos erdvėse atsiradę sėdmaišiai ir konstravimo kaladėlės taip panaudojami ne tik projekte numatytų veiklų metu, bet ir visame ugdymo procese, ypač per pertraukas.

Šiais metais prasidėjęs projektas tęsis iki 2023 m. birželio, todėl tikimės, kad pavyks įgyvendinti ir kitus dalykus, numatytus projekte, kad tai padės vaikams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1/9 
start stop bwd fwd


Dailės užsiėmimai-terapija

Laisvu nuo pamokų metu Aukštakalnio progimnazijos mokiniai susirenka jaukiame 121 kabinete piešti. Spalvos, rami muzika padeda atitrūkti nuo mokyklinio šurmulio ir pamiršti nerimą. Dailės užsiėmimus-terapiją pagal „Kokybės krepšelio“ projekto veiklas veda dailės mokytoja metodininkė Daiva Miškinienė.

1
2
3
4
1/4 
start stop bwd fwd
 


Projektas „Kokybės krepšelis“

KK logo

AukPro 40-metis

40

Progimnazijos „Žiburio“ skyrius

ziburys

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Nuorodos

NSA

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

es emblema

 

teisine pagalba

  

nordplus

emokykla logo

 

P linija

tevu linija

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas