Aukštakalnio progimnazijos logotipas

aukstakalnis

Adresas

Progimnazija:

Taikos g. 44, LT-28157, Utena

Tel. +370-389-65192

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

„Žiburio“ skyrius:

Taikos g. 62, LT-28160, Utena

Tel. +370-389-73470

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Projektas „Keturios gamtos stichijos“

Stichijos

Misija

 • Teikti išsilavinimą 1-8 klasių mokiniams; ugdyti savarankišką, sėkmingą, kūrybišką, puoselėjantį vertybes žmogų.

Vizija

Saugi, jauki, atvira naujovėms ir siekianti ugdymosi kokybės švietimo įstaiga.

 

Filosofija

 

 Net ir mažas laimėjimas – žingsnis į sėkmę.

Vertybės

 •        •  Atsakingumas
 •        •  Sąžiningumas
 •        •  Mandagumas ir pagarba
 •        •  Demokratiškumas
 •        •  Pilietiškumas

 Strateginis tikslas 2022-2024 metų laikotarpiui 

Mokinių pasiekimų gerinimas, mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas.

 

Uždaviniai strateginio tikslo įgyvendinimui

 1. Padėti mokiniui siekti asmeninės pažangos.
 2. Stiprinti mokinių vertybinių nuostatų ugdymą.
 3. Tobulinti mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą.
   •   Istorija ir dabartis

  Mokykla, tuo metu Utenos 6-oji vidurinė, savo veiklą pradėjo 1982 m. rugsėjo 1 d. Utenos Aukštakalnio mikrorajone pastačius naują mokyklos pastatą.

  Optimizuojant rajono mokyklų tinklą ir šalia įsteigus naują A. Šapokos gimnaziją, buvusi vidurinė mokykla 1996 m. kovo 29 d. Utenos rajono tarybos 11 posėdžio sprendimu nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į Aukštakalnio pagrindinę mokyklą. Tai buvo viena pirmųjų šalyje ir vienintelė rajone mokykla, teikusi pagrindinį išsilavinimą mokiniams tik nuo 5 iki 10 klasės.

  2011 m. spalio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr. TS-349 „Dėl Utenos Aukštakalnio ir Utenos Krašuonos pagrindinių mokyklų pavadinimų pakeitimo ir jų nuostatų patvirtinimo“ mokykla tapo Utenos Aukštakalnio progimnazija.

  Mokyklos pastato renovacija atlikta 2003 m., dalyvaujat Mokyklų tobulinimo programoje (MTP).

  Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-210 „Dėl Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. Utenos „Žiburio“ pradinė mokykla tapo progimnazijos „Žiburio“ skyriumi.

  Mokykloje sudarytos sąlygos mokytis vaikams, turintiems fizinę negalią: įrengtas liftas, keltukas prie sporto salės ir valgyklos, įvažiavimo vežimėliais pakyla prie bibliotekos, neįgaliems pritaikytas san. mazgas.

  Veikia Tolerancijos ugdymo centras, Etnografijos muziejus. Progimnazijos mokytojai, organizuoja ugdymo procesą VšĮ Utenos ligoninė reabilitacijos skyriuje besigydantiems šalies mokiniams. Mokyklos biblioteka sujungta su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Aukštakalnio filialu. Mokykloje dirba karjeros koordinatorius, įgyvendinamos Ugdymo karjerai programa ir Gabių vaikų ugdymo programa.

  Pasibaigus mokomajam Olweus patyčių prevencijos programos etapui, mokykla pasirašė sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru dėl dalyvavimo Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegime. OPKUS tikslas – išsaugoti Olweus programos vertybines nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. Atlikus privalomą išorinį vertinimą progimnazijai suteiktas sertifikuotas Olweus mokyklos statusas.

  Eilę metų progimnazija dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Kasmet mokykloje organizuojamos respublikinės jaunųjų matematikų komandinės varžytuvės akademiko V. Statulevičiaus taurei laimėti, rajoninis skaitovų konkursas anglų kalba „English Verse“.  Vykdomos su partneriais mokinių socialinius įgūdžius stiprinančios programos, projektai. Progimnazijos „Žiburio“ skyrius įgyvendina programos „Antras žingsnis“ veiklas. Pasirašius sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru 2018-2020 metais mokykla dalyvauja įgyvendinant prevencijos programą „Saugok ir gerbk mane“. Programa vykdoma valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ lėšomis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

  Įgyvendinamas tęstinis tarptautinis projektas su Suomijos ir Latvijos mokyklomis, siekiant sukurti, adaptuoti ir pritaikyti praktikoje mokymo metodiką „Pamokos gamtoje“. „Žiburio“ skyriuje įgyvendinama tęstinė Olimpinio ugdymo vaikams ir jaunimui respublikinė programa.

 • Dalyvaujama respublikiniame projekte „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“. Progimnazijos „Žiburio“ skyriaus mokytojai su ekspertų, mokslininkų ir praktikų grupe išbandys ir kurs integruotą informatikos turinį. Mokykloje įgyvendinamos dvi NVŠ programos: pradinukams skirta programa anglų kalba „Bendraukime drąsiai“ ir 5-8 klasių mokiniams skirta integruota anglų kalbos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų programa „Mokomės kitaip“.

 • 2019 m. pradžioje Utenos rajono savivaldybėje startavo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“. Projektas – tai nacionalinė iniciatyva, kuri siekia Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Šio projekto kūrybinėje savivaldybės komandoje dalyvauja progimnazijos direktorius. Rajone pasirinkta pokyčio projekto tema – universalaus mokymosi dizaino strategija vaiko pažangai. Pokyčio įgyvendinime progimnazijoje dalyvauja aštuoni pedagogai savanoriai.

Progimnazijos „Žiburio“ skyrius

ziburys

„Tūkstantmečio mokyklos II“

TUM II

Projektas „Kokybės krepšelis“

KK logo

AukPro 40-metis

40

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Nuorodos

NSA

sveikata

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

es emblema

 

teisine pagalba

  

nordplus

emokykla logo

patyciu dezute

 

P linija

tevu linija

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas