Projektas „Keturios gamtos stichijos“

Stichijos

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena

Tel. 838965192

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas (85.31.10), kitos veiklos rūšys:

pradinis ugdymas (85.20);

sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

kultūrinis švietimas (85.52);

švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

kitos ne švietimo veiklos rūšys:

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

kraštovaizdžio tvarkymas (81.30);

pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);

bibliotekų ir archyvų veikla (91.01);

muziejų veikla (91.02).

Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Projektas „Kokybės krepšelis“

KK logo

AukPro 40-metis

40

Progimnazijos „Žiburio“ skyrius

ziburys

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1105 - 1150
5.  1220 - 1305
6.  1315 - 1400
7.  1410 - 1455

Nuorodos

NSA

sveikatos biuras

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

es emblema

 

teisine pagalba

  

nordplus

emokykla logo

 

P linija

tevu linija

OLWEUS

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas