Mokinių priėmimo į mokyklą sąlygos

Mokinių priėmimas į mokyklą 2018-2019 m. m. vykdomas vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-89 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018-2019 mokslo metams nustatymo“ ir jo pakeitimais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-213. 2018-2019 m. m. progimnazijoje komplektuojamų klasių skaičius kartu su „Žiburio“ pradinio ugdymo skyriumi:

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 Viso
Komplektų skaičius 2 2 3 3 6 6 5 5 32

 

Prašymai į pirmas ir penktas klases priimami nuo 2018 m. balandžio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. centralizuotai Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriuje.

Mokslo metų eigoje vaikus į laisvas vietas priima mokyklos direktorius. Tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą, vaiko gimimo liudijimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje.

Pamokų laikas

1:  800 - 845
2:  855 - 940
3:  950 - 1035
4:  1100 - 1145
5:  1205 - 1250
6:  1300 - 1345
7:  1355 - 1440

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Utenos kolegija

Nuorodos

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

 P linija

tevu linija internetas

logo z 250x201

OP

sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas