dienynas

Adresas

Taikos g. 44, LT-28157 Utena;

Tel. 838965192; Faks. 838965195

Juridinio asmens kodas 290182540

Steigėjas: Utenos rojono savivaldybės taryba

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Mus rasite čia

Vizija

Jauki, saugi, atvira naujovėms, siekianti ugdymosi kokybės bei puoselėjanti dvasines vertybes ir tautos tradicijas mokykla.


Misija

 • Pradinę mokyklą baigusiems vaikams teikti pagrindinį išsilavinimą, vykdant keturių metų (5-8 klasės) pagrindinio ugdymo programą.

 • Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti ir tobulinti savo gabumus, formuoti įgūdžius ir teigiamą motyvaciją tolimesniam mokymuisi.

 • Ugdyti savarankišką, jautrų ir išsilavinusį žmogų, gebantį prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų.

 

Strateginis tikslas 2016-2018 metų laikotarpiui: 

Didinti mokyklos pridėtinę vertę, siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Uždaviniai strateginio tikslo įgyvendinimui:

 1. Teikti pagalbą mokiniams, vadovaujantis atskirų mokinių išmokimo stebėjimu ir pažangos matavimu.
 2. Sudaryti sąlygas formuojamojo vertinimo svarbos augimui ugdymo procese.
 3. Stiprinti STEAM dalykų mokymą aktyvinant tarpdalykinius ryšius, mokinių praktinę ir tiriamąją veiklą.
   •   Istorija ir dabartis

  Mokykla, tuo metu Utenos 6-oji vidurinė, savo veiklą pradėjo 1982 m. rugsėjo 1 d. Utenos Aukštakalnio mikrorajone pastačius naują mokyklos pastatą.

  Optimizuojant rajono mokyklų tinklą ir šalia įsteigus naują A. Šapokos gimnaziją, buvusi vidurinė mokykla 1996 m. kovo 29 d. Utenos rajono tarybos 11 posėdžio sprendimu nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į Aukštakalnio pagrindinę mokyklą. Tai buvo viena pirmųjų šalyje ir vienintelė rajone mokykla, teikusi pagrindinį išsilavinimą mokiniams tik nuo 5 iki 10 klasės.

  2011 m. spalio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr. TS-349 „Dėl Utenos Aukštakalnio ir Utenos Krašuonos pagrindinių mokyklų pavadinimų pakeitimo ir jų nuostatų patvirtinimo“ mokykla tapo Utenos Aukštakalnio progimnazija.

  Mokyklos pastato renovacija atlikta 2003 m., dalyvaujat Mokyklų tobulinimo programoje (MTP).

  Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-210 „Dėl Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. Utenos „Žiburio“ pradinė mokykla tapo progimnazijos „Žiburio“ skyriumi.

  Mokykloje sudarytos sąlygos mokytis vaikams, turintiems fizinę negalią: įrengtas liftas, keltukas prie sporto salės ir valgyklos, įvažiavimo vežimėliais pakyla prie bibliotekos, neįgaliems pritaikytas san. mazgas.

  Veikia Tolerancijos ugdymo centras, Etnografijos muziejus. Progimnazijos mokytojai, organizuoja ugdymo procesą VšĮ Utenos ligoninė reabilitacijos skyriuje besigydantiems šalies mokiniams. Mokyklos biblioteka sujungta su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Aukštakalnio filialu. Mokykloje dirba karjeros koordinatorius, įgyvendinamos Ugdymo karjerai programa ir Gabių vaikų ugdymo programa.

  Pasibaigus mokomajam Olweus patyčių prevencijos programos etapui, mokykla pasirašė sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru dėl dalyvavimo Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegime. OPKUS tikslas – išsaugoti Olweus programos vertybines nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. Atlikus privalomą išorinį vertinimą, jau du kartus (2013-2015 ir 2015-2017 metams) progimnazijai suteiktas sertifikuotas Olweus mokyklos statusas.

  Eilė metų progimnazija dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Kasmet mokykloje organizuojamos respublikinės jaunųjų matematikų komandinės varžytuvės akademiko V.Statulevičiaus taurei laimėti. Vykdomos mokinių socialinius įgūdžius stiprinančios programos, projektai. Progimnazijos „Žiburio“ skyrius įgyvendina programos „Antras žingsnis“ veiklas. Kartu su Molėtų r. Alantos gimnazija, Alytaus r. Miroslavo gimnazija, Rokiškio r. Obelių gimnazija ir Širvintų r. Musninkų A. Petrulio gimnazija dalyvaujame tęstiniame vaikų ir jaunimo socializacijos projekte „Žingsnis po žingsnio 2“. Projekto metu mokiniai sužinos daugiau mokyklų bendruomenių telkimo būdų, patys klasėse organizuos diskusijas, ką mes visi kartu galime padaryti, kad stiprintume mokyklų bendruomeninius santykius.

  Įgyvendinamas tęstinis tarptautinis projektas su Suomijos ir Latvijos mokyklomis, siekiant sukurti, adaptuoti ir pritaikyti praktikoje mokymo metodiką „Pamokos gamtoje“. Į šį projektą įtraukti ir „Žiburio“ skyriaus pradinukai.

  Vykdomas projektas, skirtas žydų gelbėtojų temai „Kito žmogaus gelbėjimas – neįkainojamas žmogiškumas“. Projekto partneriai – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Radviliškio r. Baisiogalos gimnazijos ir mūsų progimnazijos Tolerancijos ugdymo centrai, Viešoji žydų biblioteka, Vašingtono Holokausto muziejus ir UNESCO institucija. 

 

Pamokų laikas

1:  800 - 845
2:  855 - 940
3:  950 - 1035
4:  1100 - 1145
5:  1205 - 1250
6:  1300 - 1345
7:  1355 - 1440

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Utenos kolegija

Nuorodos

 

europos sajunga

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

nordplus

emokykla logo

 P linija

tevu linija internetas

logo z 250x201

olweus

sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas