Mokinių priėmimo į mokyklą sąlygos

Mokinių priėmimas į mokyklą 2016-2017 m. m. vykdomas vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-85 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2016-2017 m. m. nustatymo“. 2016-2017 m. m. progimnazijoje komplektuojamų klasių skaičius (kartu su „Žiburio“ skyriaus pradinėmis klasėmis):

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 Viso
Komplektų skaičius 3 3 2 3 5 5 4 5 30

 

Prašymai į pirmas ir penktas klases priimami nuo 2016 m. balandžio 4 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. centralizuotai Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriuje.

Mokslo metų eigoje vaikus į laisvas vietas priima mokyklos direktorius. Tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą, vaiko gimimo liudijimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje.

Pamokų laikas

1:  800 - 845
2:  855 - 940
3:  950 - 1035
4:  1100 - 1145
5:  1205 - 1250
6:  1300 - 1345
7:  1355 - 1440

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Utenos kolegija

Nuorodos

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

 P linija

tevu linija internetas

logo z 250x201

olweus

sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas