Print 

Viešieji pirkimai

Utenos Aukštakalnio progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Supaprastintų mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas

Metinis viešųjų pirkimų planas

Informacija apie vykdomus pirkimus