INFORMACIJA APIE DARBO

UŽMOKESTĮ

(Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. IV ketvirtis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m.
Direktorius 1 1 * *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 3 1260 1110
Ūkvedys 1 1 * *
Vyresnysis buhalteris 1 1 * *
Buhalteris apskaitininkas 1 1 * *
Sekretorius 2 1,5 376 356
Specialusis pedagogas 3 3,5 813 820
Mokytojas 68 51,47 859 679
Socialinis pedagogas 2 1,75 613 715
Psichologas 2 0,75 386 293
Akompaniatorius 2 0,5 148 144
Bibliotekininkas 2 1,75 674 627
Mokytojo padėjėjas 6 4 307 323
Informacinių technologijų sistemų administratorius 2 1 339 250
Virėjas 6 5,25 460 397
Virtuvės darbininkas 1 1 * *
Valytojas 16 16,5 427 418
Aplinkos tvarkytojas 3 2 289 253
Mokyklos budėtojas 5 1,5 120 114
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 4 3 354 300
Sargas 3 2,75 524 499

 

* vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėmis aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1100 - 1145
5.  1210 - 1255
6.  1305 - 1350
7.  1400 - 1445

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

 P linija

tevu linija internetas

logo z 250x201

OP

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas