INFORMACIJA APIE DARBO

UŽMOKESTĮ

(Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m.
Direktorius 1 1 1386 1398
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 3 1187 1110
Ūkvedys 1 1 * *
Vyresnysis buhalteris 1 1 * *
Buhalteris apskaitininkas 1 1 * *
Sekretorius 2 1,5 376 356
Specialusis pedagogas 3 3,5 838 820
Mokytojas 67 51,47 753 679
Socialinis pedagogas 3 1,75 614 715
Psichologas 2 0,75 324 293
Akompaniatorius 2 0,5 149 144
Bibliotekininkas 2 1,75 666 627
Mokytojo padėjėjas 4 4 320 323
Informacinių technologijų sistemų administratorius 2 1 341 250
Virėjas 6 5,25 462 397
Virtuvės darbininkas 1 1 * *
Valytojas 15 16,5 451 418
Aplinkos tvarkytojas 3 2 267 253
Mokyklos budėtojas 5 1,5 123 114
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 4 3 315 300
Sargas 3 2,75 497 499

 

* vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėmis aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

 

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1100 - 1145
5.  1210 - 1255
6.  1305 - 1350
7.  1400 - 1445

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

 P linija

tevu linija internetas

logo z 250x201

OP

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas