INFORMACIJA APIE DARBO

UŽMOKESTĮ

(Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m.
Direktorius 1 1 1371 1398
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 3 1138 1110
Ūkvedys 1 1 * *
Vyresnysis buhalteris 1 1 * *
Buhalteris apskaitininkas 1 1 * *
Sekretorius 2 1,5 383 356
Specialusis pedagogas 3 3,5 837 820
Mokytojas 70 708 679
Socialinis pedagogas 2 0,75 720 715
Psichologas 2 0,75 322 293
Akompaniatorius 2 0,5 147 144
Bibliotekininkas 2 1,75 664 627
Mokytojo padėjėjas 6 4 310 323
Informacinių technologijų sistemų administratorius 2 1 314 250
Virėjas 6 5,25 450 397
Virtuvės darbininkas 1 1 * *
Valytojas 15 16,5 440 418
Aplinkos tvarkytojas 3 2 267 253
Mokyklos budėtojas 5 1,5 120 114
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 4 3 314 300
Sargas 3 2,75 479 499

 

* vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėmis aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

                                                                                                                                                         

 

 

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1100 - 1145
5.  1210 - 1255
6.  1305 - 1350
7.  1400 - 1445

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

 P linija

tevu linija internetas

logo z 250x201

OP

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas