INFORMACIJA APIE DARBO

UŽMOKESTĮ

2017 m. IV ketvirtis

                                                                                     (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Etatai Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis
Direktorius 1 1 1341
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 3 1127
Ūkvedys 1 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 1 *
Buhalteris apskaitininkas 1 1 *
Sekretorius 2 1,5 377
Specialusis pedagogas 3 3,5 824
Mokytojas 69 769
Socialinis pedagogas 2 1,75 713
Psichologas 2 0,75 294
Akompaniatorius 2 0,5 145
Bibliotekininkas 2 1,75 637
Mokytojo padėjėjas 6 4 303
Inžinierius-kompiuterininkas 2 1 324
Buhalteris apskaitininkas 1 1 *
Virėjas 6 5,25 439
Virtuvės darbininkas 1 1 *
Valytojas 15 16,5 392
Aplinkos tvarkytojas 3 2 253
Mokyklos budėtojas 5 1,5 114
Statinių priežiūros darbininkas 4 3 322
Sargas 3 2,75 481

 

*vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėmis aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 2016 metus nepateikiamas, nes gaunami iškraipyti duomenys dėl praėjusiais metais nuo rugsėjo 1d. po reorganizacijos prie progimnazijos prijungto „Žiburio“ skyriaus ir pasikeitusio etatų skaičiaus.

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1100 - 1145
5.  1210 - 1255
6.  1305 - 1350
7.  1400 - 1445

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

 P linija

tevu linija internetas

logo z 250x201

OP

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas