INFORMACIJA APIE DARBO

UŽMOKESTĮ

2017 m. III ketvirtis

                                                                                       (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Etatai Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtis
Direktorius 1 1 1404
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 3 1113
Ūkvedys 1 1 *
Vyresnysis buhalteris 1 1 *
Buhalteris apskaitininkas 1 1 *
Sekretorius 2 1,5 322
Specialusis pedagogas 3 3,5 813
Mokytojas 69   651
Socialinis pedagogas 2 1,75 708
Psichologas 2 0,75 292
Akompaniatorius 2 0,5 143
Bibliotekininkas 2 1,75 630
Mokytojo padėjėjas 6 4 303
Inžinierius-kompiuterininkas 2 1 251
Buhalteris apskaitininkas 1 1 *
Virėjas 6 5,25 394
Virtuvės darbininkas 1 1 *
Valytojas 15 16,5 399
Aplinkos tvarkytojas 3 2 256
Mokyklos budėtojas 5 1,5 114
Statinių priežiūros darbininkas 4 3 308
Sargas 3 2,75 466

 

* vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėmis aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

 Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už 2016 metus nepateikiamas, nes gaunami iškraipyti duomenys dėl praėjusiais metais nuo rugsėjo 1 d. po reorganizacijos prie progimnazijos prijungto „Žiburio“ skyriaus ir pasikeitusio etatų skaičiaus.

Pamokų laikas

1.  800 - 845
2.  855 - 940
3.  950 - 1035
4.  1100 - 1145
5.  1210 - 1255
6.  1305 - 1350
7.  1400 - 1445

Mokyklos emblema

mokyklos emblema

Nuorodos

Erasmus + LELETO leidinys

 lt leidinys leletoen leidinys leleto

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

teisine pagalba

 

europos sajunga

nordplus

emokykla logo

 P linija

tevu linija internetas

logo z 250x201

OP

Sveikatiada

 

vyturiukas spalvotas