Print 
 1. Turinys
 2. 2020 m. atestacijos komisijos posėdžių grafikas
 3. Patarimai ruošiantis atestacijai
 4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų Atestacijos komisija
 5. Prašymas dėl įrašymo į Atestacijos programą
 6. Prašymas dėl praktinio darbo vertintojo skyrimo v2
 7. MA_nuostatu_1_priedas
 8. MA_nuostatu_2_priedas
 9. MA_nuostatu_3_priedas
 10. MA_nuostatu_5_priedas
 11. MA_nuostatu_6_priedas
 12. MA_nuostatu_7_priedas
 13. MA_nuostatu_8_priedas
 14. MA_nuostatu_9_priedas
 15. MA_nuostatu_10_priedas
 16. Atestacijos_nuostatai
 17. Ministro įsakymas_2008-11-24_Nr._Isak-3216
 18. Ministro įsakymas_2009-01-16-ISAK-94(1)
 19. Ministro įsakymas_2009-02-17-ISAK-308(1)