Print 

 

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros kompetencijų sritys:

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas
- Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
- Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.

Karjeros galimybių pažinimas
- Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją;
- Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;
- Pažinti kintantį darbo pasaulį.

Karjeros planavimas
- Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;
- Priimti karjeros sprendimus;
- Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

Karjeros įgyvendinimas
- Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
- Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką;
- Tikslingai ieškoti darbo.

Pagrindiniai dokumentai:

- Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314); 

- Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72).

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė

Siekiant kokybiškai organizuoti ir užtikrinti karjeros paslaugų sistemos diegimą progimnazijoje, sudaryta karjeros paslaugų koordinacinė grupė.

Grupės nariai:

Irena Kerienė, direktoriaus pav. ugdymui;

Rasa Legenienė, ugdymo karjerai koordinatorė;

Lina Raudonytė, socialinė pedagogė;

Skaidrė Kučinskienė, psichologė;

Sabina Eidukynaitė, mokytoja, klasės vadovė, mokinių savivaldos kuratorė;

Kristina Indrašienė, mokytoja, klasės vadovė, mokinių savivaldos kuratorė.

Progimnazijoje karjeros klausimais (profesijos pasirinkimo, mokymosi galimybių, savęs pažinimo ir t.t.) galima kreiptis į karjeros koordinatorę Rasą Legenienę (107 kab.); el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbo laikas:

Ketvirtadieniais: 12.00 – 13.00

Penktadieniais: 10.00 – 13.00

Naudingos nuorodos:

Ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.mukis.lt/

Profesijų pasaulis:

http://www.kamtoreikia.lt/

http://www.euroguidance.lt/

http://www.zinauviska.lt/

https://busiu.eu/

Licencijuoti testai

http://www.psichologai.lt

Švietimo ir mokslo institucijos

http://www.aikos.smm.lt/

http://www.lamabpo.lt/

http://www.studijos.lt/

http://www.stojimai.lt/

http://www.kurstudijuoti.lt/

http://www.moksleiviai.lt/