Print 

Mokykla ne tik ugdo mokinius, bet ir teikia šias paslaugas:

  1. Vadovaujantis mokyklos steigėjo nustatyta tvarka, laisvu nuo mokinių užsiėmimų metu sporto salės ir Aktų salė išnuomojama          įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų sporto užsiėmimams, šokių repeticijoms.
  2. Mokyklos patalpose veikia Utenos daugiafunkcio sporto centro dviračių sporto bazė.
  3. Tęsiama panaudos sutartis su mokykloje veikiančia YAMAHA muzikos mokykla.
  4. Mokyklos biblioteka, rajono A. ir M. Miškinių centrinės bibliotekos Aukštakalnio filialas, teikia paslaugas ne tik mokyklos              mokiniams, bet ir mikrorajono gyventojams.
  5. Veikia vadovėlių paskirstymo rajono mokykloms centras. Čia centralizuotai atvežami vadovėliai iš įvairių leidyklų ir tada                paskirstomi į visas rajono mokyklas.
  6. Mokykla organizuoja ugdymo procesą VšĮ Utenos ligoninė, Reabilitacijos skyriuje besigydantiems šalies mokiniams.
  7. Mokykloje kasmet veikia abiturientų valstybinių egzaminų centras.

      Mokestis už mokiniams teikiamas kopijavimo paslaugas Aukštakalnio progimnazijoje:

              A4 formato vienpusė nespalvota kopija – 0,03 Eur;

              A4 formato dvipusė nespalvota kopija – 0,04 Eur;

              A3 formato vienpusė nespalvota kopija – 0,04 Eur;

              A3 formato dvipusė nespalvota kopija – 0,06 Eur;

              A4 formato dvipusė spalvota kopija – 0,14 Eur.